Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού θεσμοθετήθηκε το 2016 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2009/13.06.2017) με στόχο να παρέχει σύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα σχεδιασμού φωτισμού, να προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού, μετρήσεων και αξιολόγησης έργων φωτισμού. Η έρευνα που διενεργείται στο εργαστήριο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους (ERASMUS+), καθώς και από αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω της παροχής υπηρεσιών που προσφέρει. Ο διακριβωμένος και state-of-the-art εξοπλισμός περιλαμβάνει επιστημονικά όργανα που μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα της επιστήμης και παροχής υπηρεσιών του φωτισμού (μετρήσεων και αξιολόγησης):

  • 2 γωνιοφωτόμετρα (1 σταθερό διακριβωμένο για μετρήσεις μεγάλων φωτιστικών σωμάτων και 1 φορητό για μετρήσεις μικρών φωτεινών πηγών και παρουσίαση της διαδικασίας των μετρήσεων),
  • 3 φορητά όργανα μέτρησης έντασης φωτισμού,
  • 1 φορητό όργανο μέτρησης υπεριώδους UVC ακτινοβολίας για έλεγχο εγκαταστάσεων καθαρισμού αέρα από ιούς πχ COVID-19,
  • 3 φασματόμετρα και πρότυπες πηγές (2 φορητά και ένα εργαστηριακό).
  • Φορητό σποτ λαμπρόμετρο
  • Φορητό χρωματόμετρο
  • Λαμπροκάμερα για μέτρηση λαμπρότητας και θάμβωσης σε οδούς, σήραγγες, προσόψεις κτιρίων κλπ με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων με τα πρότυπα και τους διεθνείς κανονισμούς (ΕΝ 13201, CR 14380, EN 12464-1, EN 12464-2).
  • 1 όργανο μέτρησης φωτεινής μαρμαρυγής σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Στο εργαστήριο βρίσκεται μια διαδραστική αίθουσα, τύπου showroom, με εγκατεστημένο ένας πλήθος φωτιστικών σωμάτων. Εκεί παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές σχεδιασμού φωτισμού και το οπτικό αποτέλεσμα που επιφέρεται στο χώρο σε συνδυασμό διαφορετικών υλικών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αλληλοεπιδράσουν, να εφαρμόσουν και να παρατηρήσουν τα οπτικά αυτά αποτελέσματα στο χώρο από τη χρήση επιλεγμένων φωτιστικών σωμάτων.

Scroll Up
Μετάβαση στο περιεχόμενο