Σοφία Σωτηροπούλου

Η Σοφία Σωτηροπούλου σπούδασε στο Φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991), συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αρχαιομετρία /Εφαρμογή Φυσικοχημικών μεθόδων στην Αρχαιολογία και Μουσειογραφία (1993) και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με θέμα «Αριστοποίηση της μέτρησης χρώματος στα ζωγραφικά έργα τέχνης με τη βοήθεια μη καταστρεπτικών τεχνικών» (2000). Είναι ερευνήτρια - συνεργάτης στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ και πρώην συνεργάτης με το Διαγνωστικό Κέντρο έργων Τέχνης του Ιδρύματος «Ορμύλια» (1996-2017). Από το 2011 μέχρι σήμερα είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη θεματική ενότητα «Γενικές Αρχές Φωτισμού» ΣΦΠ 51 – Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Σχεδιασμός Φωτισμού και Πολυμέσα – Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Έχει 25ετή ερευνητική εμπειρία στην αναλυτική μελέτη και τη διεπιστημονική τεκμηρίωση αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατά την ερευνητική της σταδιοδρομία έχει εξειδικευθεί στην εφαρμογή τεχνικών απεικόνισης, οπτικών, φωτομετρικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για την ανάλυση των υλικών, τη μελέτη των μηχανισμών φυσικής γήρανσης και το χαρακτηρισμό της ζωγραφικής επιφάνειας (συμπεριλαμβανομένων οπτικών, χημικών και οπτικά αντιληπτών ιδιοτήτων) αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικότερα έργων ζωγραφικής τέχνης σε διαφορετικά υποστρώματα, εικονογραφημένα χειρόγραφα, τοιχογραφίες, κεραμικά ή πολυχρωμία σε γλυπτά. Επίσης, δραστηριοποιείται ερευνητικά στον τομέα του φωτισμού μουσειακών εκθεμάτων, μελετώντας το ρόλο του φωτισμού στην οπτική αντίληψη και την ανάδειξη μουσειακών αντικειμένων. Μεταξύ των ερευνητικών της ενδιαφερόντων στον τομέα του σχεδιασμού φωτισμού είναι: Ο ρόλος του φωτισμού στην προαγωγή της οπτικής εμπειρίας; Η αποκατάσταση της αυθεντικής εμφάνισης των έργων τέχνης. Χρωματική αντίληψη /απόδοση και φωτισμός - μετρήσεις και μέθοδοι αξιολόγησης της ποιότητας του φωτισμού ως προς τη χρωματική απόδοση.

Sophia Sotiropoulou studied at the Physics Department of the University of Athens (1991), she continued her postgraduate studies in Archaeometry/Physical methods in Archaeology and Museography at the Univ. of Bordeaux (1993) and prepared her PhD in Chemical Engineering at the National Technical University of Athens (2000), on the subject of ‘Optimization of colour measurements in paintings using non-destructive techniques’. She has been senior researcher at the Ormylia Foundation, Art Diagnosis Centre (1996-2017), and, at present, she is collaborating Researcher at IESL-FORTH. Since 2011 to present, she is Assistant Module Coordinator (AMC) at the Hellenic Open University (HOU): module "General Principles of Light" SFP 51 - Postgraduate course "Lighting Design - School of Applied Arts”. She has extensive research experience in the analytical investigation and multidisciplinary documentation of archaeological and cultural heritage objects, in general. During her research career she is specialized in applying imaging techniques, optical, photometric and spectroscopic methods for the analysis of materials, the study of mechanisms of natural aging and the characterization of paint surfaces (including optical, chemical and visually perceptible properties) of cultural heritage objects, specifically panel and canvas paintings, illuminated manuscripts, wall paintings, ceramics or polychrome sculptures. Additionally, she is active in research related to Museum lighting, studying the role of light in the visual perception and appreciation of museum objects in display. Her research interests in the field of Lighting design include: Lighting enhancing visual experience; Reconstruction of the Original Appearance of Artworks; Colour Perception/rendering and Lighting, Metrics for assessing the quality of lighting in the colour rendering.

sotiropoulou.sofia@ac.eap.gr