Νεφέλη Δημητριάδη

Η Νεφέλη Δημητριάδη είναι εικαστικός, με έμφαση στα πολυμέσα και στα έργα εικονικής πραγματικότητας. Έχει Διδακτορικό στην «Αισθητική, Τέχνη και Τεχνολογία της Εικόνας» (Ειδίκευση: Ψηφιακή Εικόνα) και Μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) στην «Τέχνη της Εικόνας και Σύγχρονη Τέχνη» του Πανεπιστημίου Université Paris 8 και Δίπλωμα Εικαστικού της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Δρ. Δημητριάδη είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο ΠΜΣ «Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα» και στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα». Έχει πενταετή διδακτική εμπειρία ως Διδάσκουσα ΠΔ 407 στο προπτυχιακό μάθημα «Πολυμέσων-Υπερμέσων και Βίντεο-Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών και στο Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης» ανάμεσα στην ΑΣΚΤ και στο Univ. Paris 8, ενώ έχει επίσης διδάξει στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών, στην Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris Malaquais και στο Θερινό Πανεπιστήμιο GAIIA «Gesture & Artificial Intelligence in Industry & Arts» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ecole des Mines ParisTech και το Univ. Paris 8. Η Ν. Δημητριάδη έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία στην πολυμεσική και οπτικο-ακουστική παραγωγή. Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα περιλαμβάνει διαδραστικές εγκαταστάσεις, έργα πολυμέσων και έργα εικονικής πραγματικότητας, τα οποία έχει παρουσιάσει σε 20 εκθέσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει με 21 επιστημονικές ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στον ιστότοπο: http://www.nefelidimitriadi.com

Nefeli Dimitriadi is a visual artist focused on multimedia and virtual reality. She is entitled with a PhD in «Aesthetics, Art and Technology of the Image» (Speciality: Digital Image) and a Master’s Degree in «Visual Art and Contemporary Art» (University of Paris 8) and a Diploma in Fine Arts (School of Fine Arts, University of Aristotle of Thessaloniki).
Dr. Dimitriadi is Member of Educational Personnel of Hellenic Open University in «Graphic Arts – Multimedia» MA and «Lighting Design – Multimedia» MA. She has five years teaching experience as Adjunct Professor in the course «Multimedia-Hypermedia and Video-Art» of Athens School of Fine Arts and in the European Master between ASFA and Univ. Paris 8 «Art, Virtual Reality and Multi-user systems of artistic experssion», as well as in the Department of Informatics of the Technical Educational Institute of Athens, in Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris Malaquais and in the Summer School GAIIA «Gesture & Artificial Intelligence in Industry & Arts» in University of Macedoniain collaboration with School of MINES ParisTech and Univ. Paris 8. Ν. Dιmitriadi has significant professional experience in multimedia and audiovisual production. Her artistic activities include interactive installations, multimedia and virtual reality artworks, which she has presented in 20 exhibitions and festivals in Greece and abroad, whilst she has participated with 21 academic papers in international conferences and publications.
Detailled biographical note in the website: http://www.nefelidimitriadi.com

nefeli.dimitriadi@ac.eap.gr