Λάμπρος Θ. Δούλος

Είναι διδάκτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή ΗΜΜΥ, 2010). Κατέχει πτυχίο Φυσικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Φυσικής Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002). Είναι Ερευνητής-Φυσικός και εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα, μετρήσεις, μελέτες και έργα φωτισμού στο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας. Είναι Καθηγητής ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Σχεδιασμός Φωτισμού». Μέχρι σήμερα, έχει συμμετάσχει σε 38 ερευνητικά προγράμματα από όπου έχουν προκύψει 40 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει συνεργασίες με εταιρίες φωτισμού και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα έργα και μελέτες φωτισμού καθώς και έργα και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα τεχνητού φωτισμού. Έχει συγγράψει 2 βιβλία για το σχεδιασμό φωτισμού, έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε ημερίδες με θέματα φωτισμού και είναι μέλος της Διεθνής Επιτροπής Φωτισμού CIE σε 3 τεχνικές επιτροπές.

Lambros T. Doulos was born in Athens, Greece on September 19, 1975. He received the Dipl. in Physics from the University of Athens, Physics Department, in 1999, the MSc Dipl. in Environmental Physics from the University of Athens, Physics Department, in 2002 and the PhD Dipl. from the National Technical University of Athens in 2010. He is an expert in lighting design, rational use of energy in lighting systems, use of daylight in buildings, development of innovative photosensors, road and tunnel lighting measurements. He works at Lighting Laboratory (NTUA) as a Researcher and as an Adjunct Professor in the MA program “Lighting Design” at Hellenic Open University where he teaches the course “Lighting Technology and connection with production”. He is the writer of number of publications, and books dealing with lighting, lighting controls and energy saving. Several research projects have implemented by the researcher. He also offers consultancy services in lighting design, RELUX Certified Training Courses and building's low energy techniques. He is also member of the International Lighting Committee CIE on 3 technical committees

doulos.lampros@ac.eap.gr