Κατερίνα Σκάλκου

Η Κατερίνα Σκάλκου είναι αριστούχος πτυχιούχος αρχιτέκτων του Α.Π.Θ. (2002). Κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Σχεδιασμός – Χώρος - Πολιτισμός» από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. (2004, Άριστα) και κάτοχος Master of Arts (MA) στο «Σχεδιασμό Φωτισμού» από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2015, Άριστα).
Παρακολούθησε το Εντατικό Πρόγραμμα Erasmus «LiDe2: Σχεδιασμός Φωτισμού & Νέες Τάσεις» (Πόρτο, 2014) καθώς και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φωτισμού για την Φωτορύπανση «LiDe3: Σχεδιασμός Φωτισμού & Νέες Τάσεις» (Βερολίνο, 2015).
Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2002, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων (ΕΙΑ) και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Φωτισμού (ΣΦΕ). Επίσης, διαθέτει Μελετητικό πτυχίο Β’ τάξης στις κατηγορίες 6 (Γενική Αρχιτεκτονική Σχεδίαση) & 7 (Ειδικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός).
Από το 2002 έως το 2011 υπήρξε συνεργάτης του αρχιτεκτονικού γραφείου «Αρχιτεκτονική Ε.Π.Ε. – Π. Γραμματόπουλος, Χρ. Πανουσάκης» (Αθήνα) ενώ από το 2014 έως σήμερα είναι συνεργάτης των «Bobotis + Bobotis Architects» (Αθήνα). Παράλληλα, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο σχεδιασμό φωτισμού, τον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και βιομηχανικών αντικειμένων. Επιπλέον, συμμετείχε ως ειδικός βοηθός στο σχεδιασμό και την επιμέλεια της 11ης «Μπιενάλε Νέων Δημιουργών της Ευρώπης» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (06 -15/06/2003).
Από το 2017 είναι Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός Φωτισμού» και συνεργαζόμενος ερευνητής του εργαστηρίου ‘’Χώρος, αισθητική, αειφορία’’ που εδρεύει στο Τμήμα 'Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων', της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Το ερευνητικό της έργο έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (2 επιστημονικές εργασίες και 2 αφίσες) και έχει δημοσιευθεί στα πρακτικά συνεδρίων καθώς και στο περιοδικό "Αρχιτέκτονες".
Έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ενώ έλαβε διάκριση (3η Εξαγορά) στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με θέμα: «Μελέτη Ανάπλασης του Ανατολικού παραλιακού μετώπου του Λιμένα Χερσονήσου», σε συνεργασία με τις Νικολέτα Λαχανά και Ναρίνα Σουβατζίδη.
Δύο από τα έργα της εκτέθηκαν στην έκθεση «Biennale Design 2000» στο Saint-Etienne στη Γαλλία («Αντικοινωνικό γιλέκο», «Empty Cone») ενώ το 2012 συμμετείχε στην 7η Μπιενάλε για νέους Έλληνες αρχιτέκτονες, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Katerina Skalkou is an architect (Dipl.- Eng), graduated from Aristotle University of Thessaloniki (2002, Hons). She holds a Masters Degree (MPhil) in ‘Design-Space-Culture’ from the National Technical University of Athens (2004, Hons) and a Master of Arts (MA) in Lighting Design at Hellenic Open University (2015, Hons).
She attended Erasmus Intensive Program ''LiDe2: Lighting Design State of the Art & new trends'' held in Porto (Porto, 06.23.2014 - 07.04.2014) and Lighting training school on Light Pollution "LiDe3: Lighting Design State of the Art & new trends'' held in Berlin (Berlin, 05.10.2015 - 10.10.2015).
Member of the Technical Chamber of Greece since 2002, member of the Hellenic Institute of Architects and founding member of Hellenic Lighting Association (HELIA). Also, holds an Expertise Certificate B Grade in category 6 (General Architectural Design) & category 7 (Special Architectural Design).
She works as a self-employed architect and Lighting Designer with special interest in: interior design, industiral design and exhibition design (she participated as a special assistant in the design of the 11th "Biennale of Young Creators of Europe" held in Athens, 6-15/06/2003). At the same time, she collaborates with major architectural firms in Greece. In particular, from 2002 to 2011 she worked for G-P Architects (Athens) and from 2014 till now she works for Bobotis + Bobotis Architects (Athens), as a Senior Architect, Project Manager and Project Coordinator.
From 2017 she is an adjunct professor at the Hellenic Open University (HOU) in the Postgraduate course: Lighting Design MA and a collaborative researcher at the "Space, Aesthetics, Sustainability" lab, based in the Department of Interior Architecture, Decoration and Design of Objects, of the "Faculty of Fine Arts and Design" at Athens University of Applied Sciences. Her research work has been presented at international scientific conferences (2 scientific papers and 2 posters) and published at conferences proceedings and “Architects” magazine.
Participated in architectural competitions and won an Acquisition in the ‘National Architectural Competition for Ideas on: Restoration study of Eastern coastal front of Hersonissos Harbor', in collaboration with Nikoletta Lahana and Narina Souvatzidis.
Two of her works were exposed in the ''Biennale Design 2000'' exhibition, Saint-Etienne, France (''The antisocial vest, ''Empty Cone'') while in 2012 she participated in the 7th Biennale for young Greek Architects, held in Athens.

skalkou.katerina@ac.eap.gr