Χαρά Σιγάλα

Η Χαρά Σιγάλα απέκτησε το πτυχίο του Αρχιτέκτονα- Μηχανικού από το ΕΜΠ και αργοτερα το MSc Light and Lighting του University College London. Έχοντας εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται με μελέτες αρχιτεκτονικού φωτισμού για ιδιωτικά και δημόσια έργα παγκοσμίως με στόχο την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και την προώθηση της ποιότητας ζωής. Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως Καθηγητής – Σύμβουλος στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός Φωτισμού» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και ασχολείται με έρευνες σχετικές με τον αρχιτεκτονικό φωτισμό .

Hara obtained her graduation degree from NTUA – department of Architecture and her master degree in Lighting Design from University College London. Holding an architectural background, she works as an independent lighting designer on local and international projects for over 10 years. Her work includes public, commercial, cultural and residential lighting projects with main objectives to enhance architecture and promote well-being. She is a member of the Technical Chamber of Greece and a founding member of Hellenic Lighting Association. She also holds a teaching position in Lighting Design MA since 2014 in School of Applied Arts in HOU, in Greece.

sigala.chara@ac.eap.gr