Χριστίνα Σκανδάλη

Η Χριστίνα Ν. Σκανδάλη είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός απόφοιτος του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc Light and Lighting της σχολής Bartlett του UCL. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του Αρχιτεκτονικού Φωτισμού, έχει εργαστεί στην Αγγλία και στην Ελλάδα και έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως μελετητής φωτισμού και σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας και συνεργάζεται με το ΕΑΠ ως μέλος ΣΕΠ στη ΘΕ «Τεχνολογία Φωτισμού και Σύνδεση με την Παραγωγή» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός Φωτισμού». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με θέματα αρχιτεκτονικού φωτισμού, με τις νέες τεχνολογίες και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Christina N. Skandali is an Architect (Diploma of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki) and Lighting Designer (MSc Light and Lighting, Bartlett School, UCL). She has many years of experience in the field of Architectural Lighting; she has worked both in the UK and Greece and has participated in many projects both in Greece and abroad. In recent years she has been working as a Lighting Designer and Energy Consultant and cooperates with the Hellenic Open University as an Adjunct Professor at the Lighting Design MA at the Course Module "Lighting Technology and Connection with Production". Her research interests are related to architectural lighting, new technologies and energy saving.

skandali.christina@ac.eap.gr