Άρης Τσαγκρασούλης

Άρης Τσαγκρασούλης, Msc, PhD, MIES έχει βασικό πτυχίο στη Φυσική, Μεταπτυχιακό δίπλωμα και Διδακτορικό στο πεδίο της φυσικής κτιρίων απο το Παν. Αθηνών. Έχει εργασθεί σαν ερευνητής στο ΚΑΠΕ και το Παν. Αθηνών και απο το 2014-σήμερα ειναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν. Θεσσαλίας και συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακού σχεδιασμού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επίδραση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο κτηριακό ενεργειακό ισοζύγιο, τον σχεδιασμό παθητικών συστημάτων θέρμανσης-δροσισμού, την εξοικονόμηση ενέργειας απο τη χρήση του φυσικού φωτισμού και στην ανάλυση των επιδράσεων της κατασκευής και λειτουργίας του κτιρίου στην θερμική /οπτική άνεση των χρηστών. Είναι ειδικός σε θέματα προσομοιώσεων φωτισμού και έχει εργασθεί σαν τεχνικός σύμβουλος επι θεμάτων εξοικονόμησης ενέργειας/ φωτισμού, σαν εμπειρογνώμονας σε εθνικές επιτροπές και σαν ειδικός (expert member) σε τεχνικές επιτροπές της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενω αποτελεί μέλος συντακτικών επιτροπών διεθνών περιοδικών.

Dr. Aris Τsangrassoulis is an Associate Professor in Low Energy Builiding Design at the Dept. of Architecture, University of Thessaly. His research activity focuses on daylighting, shading, the development of techniques for achieving lighting energy savings and the impact of building design and operation on thermal/visual comfort . He currently runs the Unit of Indoor Environment and Low Energy Building Design, which is involved in national/international research projects while it supports consultancy work in daylighting/lighting design and simulation assisted low energy building design. He has served in various postgraduate programs and research centers and in national and international committees as an expert member.

atsagras@uth.gr