Το εργαστήριο

The laboratory

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρέχει σύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα σχεδιασμού φωτισμού. Η σχεδίασή του ως "φωτιζόμενη σκηνή" επιτρέπει τον πειραματισμό με ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων φωτισμού και ελέγχου.

The main aim of the laboratory is to provide a contemporary approach to education on lighting design. The design of the space as a "stage" allows experimentation with a large variety of lighting features and controls.

Next

Εφαρμογές

Applications

Οι δυνατότητες μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα της επιστήμης του φωτός:
- Χαρακτηριστικά ενός φωτιστικού εξοπλισμού
- Τρόποι και ένταση φωτισμού
- Θερμοκρασία χρώματος
- Χρωματικά συστήματα
- Υλικά, υφές, ανάκλαση, διάθλαση

The features offered can cover a wide range of lighting design science:
- Characteristics of lighting equipment
- Lighting Methods and illuminance
- Color Temperature
- Color Systems
- Materials, textures, reflection, refraction

Next

Πειραματισμός

Experimentation

Στο εργαστήριο οι φοιτητές μπορούν να πειραματιστούν με τον εξοπλισμό και να καλύψουν κενά γνώσης. Απαντώνται έτσι ερωτήματα όπως:
- Με ποιούς τρόπους μπορώ να φωτίσω καλύτερα μία πρόσοψη;
- Ποιά η διαφορά στην απόδοση μεταξύ μιας στενής και μιας ευρείας δέσμης;
- Πώς αλλάζει η ψυχολογία ανάλογα με το χρώμα;
- Τι προκύπτει αν φωτίσω μια κίτρινη επιφάνεια με μπλε φως;

Students can experiment with lighting equipment and cover knowledge gaps. Students can answer questions such as:
- In what ways can I better illuminate the facade of a building?
- What is the effect of a wide and narrow beam of light?
- How does the colour of light affects psychology?
- If I illuminate a yellow surface with blue color what will the result be?

Next

Εξοπλισμός / Equipment

Φωτιστικά σώματα / Luminaires

Η σκηνή περιλαμβάνει 9 φωτιστικά σποτ ιδιοκατασκευής της εταιρίας MP Illumination, 12 σποτ με διαφορετικούς λαμπτήρες και μία μπάρα LED RGB. Τα κανάλια ελέγχου είναι 42, προσφέροντας πολλούς συνδυασμούς φωτιστικών συνθηκών.

Προβολή / Projection

Η σκηνή περιλαμβάνει ηλεκτρική οθόνη πλάτους 2,5μ., προβολέα HD και ηχοσύστημα, ώστε εκτός από διαλέξεις να μπορούν να υποστηρίζονται δυνατότητες video mapping και απλές προβολές εκπαιδευτικών ταινιών.

Υλικά / Materials

Μία ευρεία γκάμα από υλικά και υφές συμπληρώνει τις δυνατότητες της σκηνής. Ενδεικτικά αναφέρουμε διαφορετικά ξύλα, πολυκαρβονικό, μέταλλο, ύφασμα, μάρμαρο, πέτρα και ειδικές εκτυπώσεις με σχήματα οπτικής αντίληψης.

Θέσεις / seats

Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί κοινό 15 ατόμων με διαμορφωμένες θέσεις.

Υπολογιστής / Computer

- Υπολογιστής Desktop για εφαρμογές φωτομετρίας
- 2 υπολογιστές Laptop για λειτουργία γωνιοφωτόμετρου και ελέγχου φώτων
- Tablet iPad για έλεγχο συστήματος DMX
- Φορητός υπολογιστής για εφαρμογές real-time VR
- Κράνος Oculus Rift με αισθητήρες και χειριστήρια
- Κράνος HP Mixed Reality headset με χειριστήρια

Σύστημα ελέγχου / Controller

Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Luminair 3 σε iPad συνδεόμενο με ασύρματο ελεγκτή DMX.

Εργαστηριακά όργανα

- Γωνιοφωτόμετρο Viso Systems Lightspion
- Λουμινόμετρο-χρωματόμετρο Konica Minolta CS-160
- Λουμινόμετρο Konica Minolta Τ-10Α
- Λουμινόμετρο-χρωματόμετρο Konica Minolta CL-70F
- Φωτογραφική μηχανή Nikon Z6 για μετρήσεις φωτεινότητας και φωτορύπανσης